E-waste shredder

Sinds de invoering van de AVG wetgeving zijn bedrijven en overheden nog zorgvuldiger met dataverwerking, datamanagement en datavernietiging. Zeker als u oude IT hardware vervangt, is het verstandig om met de juiste alertheid controle uit te oefenen op de data bestanden.

Een E-waste shredder biedt de beste oplossing om met 100% garantie te voldoen aan de AVG wetgeving. Het gaat niet zozeer alleen om documenten maar ook gaan om wachtwoorden, inloggevens, foto’s, films, en berichten op de mobiele telefoon.


Lang niet alleen ziekenhuizen, banken, ministeries en advocaten houden zich bezig met data management tijdens het afvoeren van oude spullen. Iedere organisatie loopt het risico op forse boetes bij een datalek of een andere AVG normoverschrijding. Des te meer wordt verantwoordelijk gedrag aangeraden met een grondige shreddervernietiging. Neem geen halve maatregelen met het deleten van bestanden op: